Jodłownik - Geolog, hydrogeolog

Jodłownik - Geologia, hydrogeologia, geotechnika, badania gruntu

Obiekty/zakres:
Obiekty przemysłowe, handlowe, rekreacyjne, edukacyjne sportowe, bloki mieszkalne, hotele, kościoły, domy jednorodzinne i wielorodzinne, osuwiska, inwestycje liniowe (wodociągi, kanalizacje, gaz), studnie, monitoring środowiska


KONTAKT:
mail:
Jodlownik@geolog.com.pl

mail - hydrogeolog

hydro@geolog.com.pl

mail - geologia inżynierska
gi@geolog.com.pl


tel.kom.
(0) 604458733

tel. do siedziby firmy
(18) 4413345

adres siedziby głównej:
33-300 Nowy Sącz
ul. Tarnowska 23C

 

 

badadania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne podłoża gruntowego

 

projekty prac geologicznych i dokumentacje warunków geologiczno-inżynierskich

 

studnie - poszukiwania wody, projekty i dokumentacje zasobów

 

dokumentacje warunków hydrogeologicznych pod stacje paliw, składowiska odpadów, itp. - ocena jakości wód i gruntów

 

monitoring środowiska gruntowo wodnego wokół inwestycji szkodliwych dla środowiska

 

oceny oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko

 

prognozy oddziaływania na środowisko i opracowania fizjograficzne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

badania laboratoryjne gruntów

operaty hydrologiczne rzek i potoków
<<< STRONA GŁÓWNA